Hemofilové nákazy - Invazívne hemofilové infekcie spôsobené baktériami Haemophilus influenzae typ B

Haemophilus influenzae typ B spôsobuje ťažké infekcie s rýchlim priebehom, ktoré môžu končiť smrťou. Najčastejšie sa infekcia prejavuje vo forme meningitídy, sepsy a epiglotitídy. Ohrozujú najmä deti do 5 rokov. K nakazeniu dochádza inhaláciou kontaminovaného vzduchu. Pred zavedením očkovania bola hemofilová infekcia hlavnou príčinou detských epiglotitíd.  

Keďže pôvodcom ochorenia je baktéria, ochorenie možno liečiť vhodne zvolenými antibiotikami podľa citlivosti baktérií. Napriek dostupnej antibiotickej liečbe môže ochorenie zanechať trvalé následky ako poškodenie sluchu alebo mozgu. 

Ťažkých foriem infekcií u detí významne ubudlo po zavedení celoplošného očkovania. 

Účinnou ochranou pred ochorením je očkovanie. Očkovanie chráni iba pred infekciou Haemophilus influenzae typu B. Menej závažné formy sú spôsobené väčšinou neopuzdrenými kmeňmi H. influenzae.

Cieľom očkovania je chrániť proti infekciám deti do 5 rokov veku. Preto sa vykonáva ako súčasť základného očkovania a to tromi dávkami v prvom roku života dieťaťa tzv. hexavakcínou.