Pomoc a podpora

Základnou podmienkou na umožnenie prístupu a využívanie elektronických služieb Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID) a nainštalované potrebné programové vybavenie.

Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.