Pneumokokové ochorenia

Pneumokokové ochorenia sa prejavujú celým radom klinických príznakov v závislosti od miesta infekcie. Ohrozené sú nimi najmä deti do 5 rokov veku a starší dospelí. Medzi invazívne pneumokokové ochorenia patria zápal mozgových blán, sepsa a bakteriémia. Okrem toho pneumokoky vyvolávajú i bežné (neinvazívne) ochorenia s menej závažnými klinickými príznakmi, ktoré sa vyznačujú výrazne vyššou incidenciou (zápal stredného ucha, zápal pľúc, zápal prinosových dutín). Pôvodcom nákazy je Streptococcus pneumoniae (v súčasnosti je známych viac ako 90 sérotypov), ktorý bežne kolonizuje sliznicu horných ciest dýchacích, kde je v nevirulentnej forme súčasťou normálnej mikroflóry. K prenosu dochádza pri priamom kontakte kvapôčkami a slinami. Inkubačný čas je 1 až 3 dni. 

Podáva sa cielená liečba antibiotikami. Okrem toho je potrebná aj symptomatická liečba zabezpečujúca vitálne funkcie.

Ochorenie sa vyskytuje aj na Slovenku. V SR bolo v roku 2015 zaznamenaných 69 prípadov invazívnych ochorení spôsobených S. pneumoniae. Počet hlásených ochorení nezodpovedá ich reálnemu výskytu a je oveľa vyšší.

Výskyt je celosvetový.

Najspoľahlivejšou prevenciou je očkovanie. V SR bolo zavedené povinné pravidelné očkovanie dojčiat proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam v roku 2009. Očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej pneumokokovej vakcíny v 3., 5. a 11. mesiaci života (k dispozícii je v SR 10-valentná a 13-valentná vakcína konjugovaná pneumokoková vakcína). Nakoľko choré deti a nosiči bývajú najčastejším prameňom nákazy pre staršie osoby žijúce v spoločnej domácnosti s deťmi, je pre ochranu dospelých k dispozícii konjugovaná pneumokoková vakcína, ale aj polysacharidová vakcína pokrývajúca 23 najčastejších sérologických pôvodcov pneumokokových ochorení.