Svetové dni

Svetové dni súvisiace s verejným zdravím sú významným podnetom pre aktivity úradov verejného zdravotníctva.

Prehľad najdôležitejších svetových dní