Epidemiológia

Povinné očkovania sa týkajú všetkých detí a tým aj ich rodičov. Pre každý rok vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR očkovací kalendár. Je tam uvedený vek dieťaťa, druh očkovania a typ očkovania.

Aktuálny očkovací kalendár

Očkovanie je téma dôležitá pre celú spoločnosť. Patrí medzi najvýznamnejšie a najúčinnejšie výdobytky modernej medicíny. Je reálny fakt, že pred jeho zavedením boli infekčné choroby najčastejšou príčinou úmrtí (prejdite sa niekedy po cintoríne a nájdite si detské hroby z minulosti).

Nezaočkované dieťa nie je proti mnohým infekčným chorobám imúnne a je vystavené nielen vysokému riziku poškodenia zdravia, ale aj zdravotných problémov po prekonaní ochorenia. Ak sú v súčasnosti k dispozícii účinné očkovacie látky, prečo hazardovať so zdravím detí odmietaním tejto účinnej prevencie?

Podrobnejšie informácie o očkovaní detí ako aj na špecializovanom webovom sídle ÚVZ SR pre očkovanie https://www.ockovaniechrani.sk/#/domov

 

Povinnosť očkovať sa proti niektorým infekčným ochoreniam je na Slovensku ako aj mnohých ďalších krajinách daná tým, že zdravotné benefity z očkovania (napr. proti záškrtu, detskej obrne či tetanu) rádovo prevyšujú možné riziká nežiadúcich účinkov a kolektívna imunita je následne ochranou aj pre tých, ktorí sa očkovať nemôžu (napr. kvôli chorobe, imunite).

Podrobnejšie informácie o povinných očkovaniach.

Pri návšteve viacerých exotických krajín je miera rizika nebezpečnej infekčnej nákazy taká, že je odporúčané príslušné očkovanie.

Ak do niektorej z takých krajín plánujete cestovať, informácie o odporúčaných očkovaniach

Opičie kiahne je jednou z aktuálnych tém v oblasti prenosných ochorení.
Opičie kiahne síce nie sú nové ochorenie, no výskyt prípadov mimo endemických území Afriky oprávnene vyvoláva odborný záujem, či priamo znepokojenie. Priebežne preto prebiehajú odborné diskusie na medzinárodnej úrovni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a vhodnej forme prevencie.
Ak chcete o tomto ochorení a stave jeho šírenia vedieť viac, autorizované informácie.

Aktuálne platné opatrenia súvisiace s COVID-19/web/uvz/opatrenia-uvz-sr-a-regionalnych-uradov-verejneho-zdravotnictva-v-suvislosti-s-pandemiou-covid-19 sú sústredené na jednom mieste.
Sú tam uvedené aj opatrenia, ktoré už stratili platnosť (kvôli úplnosti a historicky podmieneným potrebám).

V nedávnom období bol hlavnou témou v oblasti respiračných chorôb COVID-19. Ale s poklesom jeho zdravotného rizika sa opäť vracia klasická prenosná choroba jesene a zimy – chrípka, ktorú netreba podceňovať.
Ako vyzerá aktuálny stav šírenia chrípky ale aj ďalších prenosných ochorení, sa dozviete v sekcii Aktuálna epidemiologická situácia

Nemocničné nákazy sú vážnym zdravotným rizikom. Vysoko odolné kmene patogénov nás môžu dostihnúť nielen v bežnom prostredí, ale občas bohužiaľ aj v nemocnici. Liečba je komplikovaná, časovo náročná.
Podrobnejšie informácie o nemocničných nákazách.

Prenosné ochorenia sú zdravotným rizikom, ktoré sa týka každého z nás.  Ak chcete získať o jednotlivých prenosných ochoreniach podrobnejšie, autorizované informácie, nájdete stránke Prenosné ochorenia od A po Z
Prenosné ochorenia sú členené do nasledujúcich oblastí:

  • Chrípka a ARO
  • Nákazy z konzumácie potravín a pitia vody
  • Nákazy kože a slizníc
  • Nákazy prenášané vektormi (hmyzom)
  • Nákazy prenášané vzdušnou cestou
  • Nákazy prenášané zo zvierat a nákazy s prírodnou ohniskovosťou
  • Neuroinfekcie
  • Pohlavne prenosné ochorenia
  • Vírusové hepatitídy – žltačky

Ku konkrétnej prenosnej chorobe je uvedený jej opis, možnosti liečby a spôsob ochrany pred nakazením.  Uvedená je aj informácie o výskyte choroby na Slovensku.